Nabídka

Mezi námi lancknechty
Veselé šermířské pojednání o tom, ce všechno se může stát, když po úspěšné bitvě přijde do tábora lancknechtů jedna markytánka.

Zbrojnice
Pro zvídavé  přichystali jsme si vybavenou zbrojnici, kde si mohou zájemci pod dohledem vzít do ruky repliky dobových zbraní (také i používaných při vystoupení) či vyzkoušet například plátové rukavice. V případě zájmu mohou se zde také na cokoliv zeptat a jejich otázky budou našimi šermíři odborně vysvětleny.