Historie

Šermířská a divadelní společnost Rival je tu už 40 let od jejího založení v roce 1976. Za tuto dobu prošlo touto společností více než na 50 členů, kteří jí dali mnoho lidských příběhů spojených s jejich životní vášní, šermem a divadlem.
Každý z nás, kdo zakusil romanci historie, ale i dramata, která přivedl na divadelní prkna za zvuku řinčících zbraní, už nikdy nezapomene na ten nádherný pocit, který přináší role lancknechta, markytánky, šaška či mušketýra. Okamžik, kdy aspoň na krátký čas projdete spirálou času a díky divadlu se stanete někým jiným v dobách minulých a v čase vás vrátí až potlesk spokojených diváků.
Když Roman Čada a Roman Císařovský v roce 1976 zakládali naši společnost, která se nejdříve jmenovala Ďáblící, určitě netušili, že uvidí nástup třetí generace Rivalů a jejich odkaz se ponese již čtvrtým desetiletím od jejího založení.
Předchozí dvě generace se velice těsně prolínaly a tak noví členové nastupovali do rozjetého vlaku, který je vezl od šermířských vystoupení k divadelním hrám, ale také k filmu. Za dobu jejich působení vznikla vystoupení v gotické, renesanční, ale i barokní podobě. Ze všeho nejvíc však Rival přilnul k renesanci a lancknechtům, které jako první u nás přivedl na divadelní prkna a jednoduše řečeno „dal je historickému šermu“.
Za působení prvních dvou generací společnost vyprodukovala celou řadu programů. Podílela se na natáčení historických filmů a seriálů, dokonce i opery (Sága rodu Fugarů, Princezna ze mlejna, Mlhy Avalonu, Válka volů, Svatopluk atd.), spolupracovala s divadelními soubory, organizoval slavnosti, přehlídky, pracovní dílny jak u nás, tak i v mnoha zemích Evropy (Slovensko, Polsko, Německo, Holandsko, Švédsko, Rakousko, Velká Británie, Itálie).
     Společnost vždy kladla a klade velký důraz na dobovost kostýmů, zbraní, šermu, zápasu, rekvizit a reálií ztvárněné doby. V každé době žili lidé se svými starostmi, radostmi, zvyky a obyčeji, které se mnohdy až tak moc neliší od těch našich. Právě osudy lidí se nám staly námětem jednotlivých scénářů. Pro soubor je typické, že pokud to jen trochu jde, naše souboje nekončí smrtí.
Mezi nejúspěšnější scénáře patří:
Obrázky z renesančního Písku – zpracování starých příběhů obyvatel Písecka a to jak prostých lidí, tak šlechticů, měšťanů a řemeslníků. (Nalezení starých příběhů V. Šindelář; scénář, režie R. Čada)
Toulky českou renesancí – konec 16. a začátek 17. století v Čechách s významnými událostmi, objevy a osobnostmi. (Námět M. Švandrlík; scénář, režie R. Čada)
Jak se našla Félinka – klasická pohádka se ztracenou princeznou, čarodějem a Honzou. (Scénář, režie R. Čada)
Osamělý rváč – se souhlasem M. V. Kratochvíla zpracována část jeho stejnojmenného románu o Heřmanu Kryštofovi, hraběti Ruswormovi. (Scénář, režie R. Čada)
Dezertéři – útěk českých vojáků po bitvě u Mühlberku a návrat domů. Poprvé u nás zpracovaný námět lancknechtů, kteří jsou doménou Rivalů dodnes. Tento krok znamenal v pozdějších letech přechod mnoha skupin ke ztvárnění vojenského života lancknechtů. (Scénář, režie R. Čada)
Lancknechti, aneb dělníci války – reálný, až naturalistický pohled mezi vojáky s jejich zákony, zvyklostmi, právy a tresty. (Scénář, režie Ing. P. Koza)
Svatá Magdalena – drama o vojácích, přátelství, zradě, touze po majetku a vztahu k bohu. (Scénář, režie M. Pokorný)
Rivaloviny – první úspěšné zpracování historického šermu formou němé grotesky a prvky komedie dell‘ arte. Jako mnoho jiných grotesek si bere na mušku policajty. (Scénář R. Čada, V. Měchura, režie V. Měchura)
Třetí generace Riválů, nastoupila do pomyslného vlaku v okamžiku, kdy byl zastaven a společnost na několik let zmizela z šermířské a divadelní scény. Její jméno, se objevovalo pouze při organizaci některých kulturních akcí jako spolupořadatel.
V té době dal Roman Čada dohromady partu asi šestnácti kluků, kteří projevili zájem o scénický šerm a začal je trénovat v práci se zbraní. Nepřízeň osudu a pracovní zátěž měla však za vinu, že mladí nástupci na nějaký čas osiřeli a v jeden okamžik zůstali sami. Poté jich dobrá polovina odešla a zůstali jen ti nejvytrvalejší, kteří věřili, že v díle Rivalů budou pokračovat.
Spásná myšlenka se objevila v okamžiku, kdy už docházela síla k dalšímu pokračování. Byl osloven další z druhé generace Rivalů Bohumil Uher, aby se ujal dalšího výcviku mladých nástupců. Jeho zásluhou se podařilo činnost znovu rozjet a pochodeň se znovu zapálila.
První vystoupení nové generace Rivalů v podobě lancknechtské průby, proběhlo na Písecké neckyjádě u Sulana v roce 2008, kde poprvé nová generace předvedla, co vlastně dokáže.
Pokračováním v jejich programu byli Dezertéři, dramatická scénka kterou již hrála předchozí generace, ale pro její originalitu ji pod vedením Romana Čady a Bohumila Uhra společnost opět secvičila v nové podobě.
Dále už jen následovala série vystoupení na městských slavnostech, hradech, zámcích a společenských akcích na různých místech naší republiky.

Jedním z dalším zlomů pro společnost, bylo také období kdy se stala občanským sdružením a mladí Rivalové se začaly osamostatňovat, až vedení společnosti plně padlo na jejich bedra.
V této době se začali věnovat vlastní tvorbě za pomoci nabytých zkušeností, jak od svých předchůdců tak i nově získaných. Vznikla tak nová díla, jako „Císařovi chráněnci aneb komedie plná nápojů" Renesanční komedie dell´arte o touhách starců a pomíjivosti mládí ze špitálu pro vysloužilce ze dvora Rudolfa II, kterou režírovala Stáňa Kočvarova ze Studia dell'arte. Drama, „Útěk“ Scénka z doby první poloviny 16. století, kdy Evropou táhla vojska lancknechtů pod velením císaře Karla V. Ukázka krutého a nemilosrdného života v období válek, kdy zlatá mince převyšovala hodnotu cti a lidského života. „Král je mrtev, ať žije král“ Pohádka o nehodných synech pana krále a mazaném šaškovi plná šermu a legrace. „Lancknechtská průba aneb jak to chodí u nás v táboře“
Veselý příběh ze života lancknechtů a markytánky v jejich táboře při verbování nových žoldnéřů.

V současné době se společnost snaží získat nové členy a pokračovat v díle a odkazu Romana Císařovského a Romana Čady, které započalo před čtyřiceti lety.

ÚvodNabídkaHistorieČlenovéÚvodKontakt

17.listopadu 1619, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek - Mobil: 603 561 214 - E-mail: rival@rivalpisek.cz
Rival © 2019 Všechna práva vyhrazena


  Webmaster grafické studio a reklamní agenturaPEOPLEART - pronájem e-shopů - tvorba www stránek a webdesign - tvorba loga - tvorba reklamy - fotobanka